Полтава (Украина)

ОБРАЗОВАНИЕ (827)

Объявление не активно или просроченно, связь с автором невозможна
611664 от 2019-01-12 актуально на 2019-01-12 69
автор: Владимир ( - )
ОБРАЗОВАНИЕ > курсовые, дипломы

1000 UAH

Дипломна робота бакалавра (випускна) на тему Формування комплексу маркетингу підприємства нафтопереробної галузі. ( продам , Полтава Украина )

ВСТУП……………………………………………………………………………..4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА...…………………………………………………………........6
1.1. Сутність, основні елементи та значення комплексу маркетингу підприємства………………………………………………………………………6
1.2. Особливості комплексу маркетингу підприємств нафтопереробної галузі……………………………………………………………………………...22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ ВТФ «МТН - ПОЛТАВА»..............................................30
2.1. Загальна характеристика підприємства та його ринків збуту …………...30
2.2. Аналіз економічних показників діяльності організації….……………….36
2.3. Аналіз комплексу маркетингу підприємства…......………………….........46
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПрАТ ВТФ «МТН - ПОЛТАВА»………………….....…………………………57
3.1. Шляхи удосконалення комплексу маркетингу підприємства …………..57
3.2. Рекомендації щодо удосконалення реклами як одного з інструментів комплексу маркетингу підприємства ……………………………………….....65
ВИСНОВКИ …..…………………………………………………………………76
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………….…………………………79
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..85
 
 
Сколько будет + =
отправить мне копию