Киев (Украина)

ОБРАЗОВАНИЕ (827)

Ответить
616286 от 2019-05-13 актуально на 2019-10-21 телефон: показать 58
автор: Тарас ( чл )
ОБРАЗОВАНИЕ > курсовые, дипломы

3000 UAH

Продам дипломну роботу на тему “Дослідження автоматизації процесу виготовлення друкованих плат” ( продам , Киев Украина )

Дипломна робота з спеціальності Автоматизація технологічних процесів, кількість сторінок 141

ЗМІСТ
ВСТУП 10
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД МЕТОДІВ ВИГОТОВЛЕННЯ РІЗНИХ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ 13
1.1. Основні поняття про друковані плати 13
1.2. Основні елементи друкованої плати 15
1.3. Типи друкованих плат 16
1.4. Матеріали для виготовлення друкованих плат 17
1.5. Утворення монтажних та перехідних отворів 18
1.6. Виготовлення оригіналів та фотошаблонів рисунків друкованої плати 20
1.7. Виготовлення фотошаблонів 21
1.8. Оплавлення покриття олово-свинець та гаряче олудження 22
1.9. Методи виготовлення односторонніх та двосторонніх друкованих плат 23
1.10. Хімічний метод створення друкованих плат 23
1.10.1. Хімічний негативний метод створення плат 24
1.10.2. Хімічний позитивний метод створення плат 24
1.11. Адитивний метод виготовлення друкованих плат 26
1.12. Напівадитивний метод створення друкованих плат 28
1.13. Комбінований метод виготовлення друкованих плат 31
1.13.1. Комбінований позитивний метод 31
1.13.2. Комбінований негативний метод 34
1.13.3. Характеристика комбінованої технології 35
1.14. Способи виготовлення багатошарових друкованих плат 36
1.14.1. Метод металізації наскрізних отворів 36
1.14.2. Метод попарного пресування 39
1.14.3. Метод шарового нарощування 40
1.14.4. Метод виводів, що виступають 41
1.14.5. Метод відкритих контактних площадок 42
1.15. Основи безпеки виробництва друкованих плат 43
Висновки до розділу 1 46
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ ВІДХИЛЕННЯ РІВНЯ ПОВЕРХНІ ПЛАТИ ВІДНОСНО ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ПЛОЩИНИ ТА СИСТЕМ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ 47
2.1. Дослідження вимірювання швидкості ультразвуку імпульсно-фазовим методом для можливості розрахунку похибок визначення відхилення рівня поверхні плати відносно горизонтальної площини 47
2.2. Структура й особливості систем числового программного керування (ЧПК) 55
2.3. Класифікація систем числового програмного керування 63
2.4. Структурні особливості систем з ЧПК 66
2.5. Метод інтерполяції у системах з ЧПК 76
2.6. Особливості розробки систем з ЧПК 80
Висновки до розділу 2 86
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ СКАНУЮЧОЇ ПІДСИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ ВІД ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ПЛОЩИНИ 87
3.1. Ультразвукове визначення відстані від датчика до поверхні плати 87
3.2. Розробка ультразвукової підсистеми визначення відхилення поверхні друкованої плати від горизонтальної площини за відстанню від датчика до її поверхні 91
3.3. Розробка автоматизованої мікроконтролерної скануючої підсистеми визначення відхилення поверхні друкованої плати від горизонтальної площини в програмному середовищі Proteus 7.7 (модуль ISIS, модуль ARES) 94
Висновки до розділу 3 100
РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКА ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАТ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНКА З ЧПК 101
4.1. Створення проектів та трасування друкованих плат в Proteus 7.7. 101
4.2. Підготовка плат автоматизованої системи керування електропневматичним роботом маніпулятором їх фрезерування за допомогою станка з ЧПК, подальша доробка та перевірка роботи 112
4.2.1. Створення проекту друкованої плати керування електропневматичним роботом маніпулятором 112
4.2.2. G-code та його візуалізація для процесу фрезерування на станку з ЧПК плати керування роботом маніпулятором 115
4.2.3. Створення проекту плати стабілізатора напруги живлення для мікроконтролера робота маніпулятора 117
4.2.4. G-code та його візуалізація для процесу фрезерування на станку з ЧПК плати стабілізатора напруги живлення мікроконтролера 120
4.2.5. Створення проекту плати силової частини схеми для керування роботом маніпулятором 122
4.2.6. G-code та його візуалізація для процесу фрезерування на станку з ЧПК плати силової частини автоматизованої системи керування електропневматичним роботом маніпулятором 125
4.2.7. Експериментальні симуляція, фрезерування на станку з ЧПК, наступна доробка та перевірка роботи комплекту плат для електропневматичного робота маніпулятора 128
Висновки до розділу 4 137
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 138
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 139
ДОДАТКИ 141
 
 
Сколько будет + =
отправить мне копию